《百家姓》,是一篇关于中文姓氏的文章。按文献记载,成文于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng

赵 钱 孙 李 , 周 吴 郑 王 。

féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng

冯 陈 褚 卫 , 蒋 沈 韩 杨 。

zhū qín yoú xǔ hé Lǚ shī zhāng

朱 秦 尤 许 , 何 吕 施 张 。

kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng

孔 曹 严 华 , 金 魏 陶 姜 。

qī xiè zōu yù bǎi shuǐ dòu zhāng

戚 谢 邹 喻 , 柏 水 窦 章 。

yún sū pān gě xī fàn péng Láng

云 苏 潘 葛 , 奚 范 彭 郎 。

Lǔ wéi chāng mǎ miáo fèng huā fāng

鲁 韦 昌 马 , 苗 凤 花 方 。

yú Rén yuán Liǔ fēng bào shǐ táng

俞 任 袁 柳 , 酆 鲍 史 唐 。

fèi Lián cén xuē Léi hè ní tāng

费 廉 岑 薛 , 雷 贺 倪 汤 。

téng yīn Luó bì hǎo wū ān cháng

滕 殷 罗 毕 , 郝 邬 安 常 。

yuè yú shí fù pí biàn qí kāng

乐 于 时 傅 , 皮 卞 齐 康 。

wǔ yú yuán bǔ gù mèng píng huáng

伍 余 元 卜 , 顾 孟 平 黄 。

hé mù xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng

和 穆 萧 尹 , 姚 邵 湛 汪 。

qí máo yǔ dí mǐ bèi míng zāng

祁 毛 禹 狄 , 米 贝 明 臧 。

jì fú chéng dài tán sòng máo páng

计 伏 成 戴 , 谈 宋 茅 庞 。

xióng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng Liáng

熊 纪 舒 屈 , 项 祝 董 梁 。

dù Ruǎn Lán mǐn xí jì má qiáng

杜 阮 蓝 闵 , 席 季 麻 强 。

jiǎ Lù Lóu wēi jiāng tóng yán guō

贾 路 娄 危 , 江 童 颜 郭 。

méi shèng Lín diāo zhōng xú qiū Luò

梅 盛 林 刁 , 钟 徐 邱 骆 。

gāo xià cài tián fán hú Líng huò

高 夏 蔡 田 , 樊 胡 凌 霍 。

yú wàn zhī kē zǎn guǎn Lú mò

虞 万 支 柯 , 昝 管 卢 莫 。

jīng fáng qiú miào gān xiè yīng zōng

经 房 裘 缪 , 干 解 应 宗 。

dīng xuān bēn dèng yù shàn háng hóng

丁 宣 贲 邓 ,郁 单 杭 洪 。

bāo zhū zuǒ shí cuī jí niǔ gōng

姓氏柏怎么读_柏姓氏_姓氏柏读什么

包 诸 左 石柏姓氏, 崔 吉 钮 龚 。

chéng jī xíng huá péi Lù Róng wēng

程 嵇 邢 滑 , 裴 陆 荣 翁 。

xún yáng yú huì zhēn qū jiā fēng

荀 羊 於 惠 , 甄 曲 家 封 。

Ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng

芮 羿 储 靳 , 汲 邴 糜 松 。

jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng

井 段 富 巫 , 乌 焦 巴 弓 。

mù kuí shān gǔ chē hóu fú péng

牧 隗 山 谷 , 车 侯 宓 蓬 。

quán xī bān yǎng qiū zhòng yī gōng

全 郗 班 仰 , 秋 仲 伊 宫 。

nìng qiú Luán bào gān tǒu Lì Róng

宁 仇 栾 暴 , 甘 钭 厉 戎 。

zǔ wǔ fú Liú jǐng zhān shù Lóng

祖 武 符 刘 , 景 詹 束 龙 。

yè xìng sī sháo gào Lí jì bó

叶 幸 司 韶 , 郜 黎 蓟 薄 。

yìn sù bái huái pú tái cóng è

印 宿 白 怀 , 蒲 邰 从 鄂 。

suǒ xián jí Lài zhuó Lìn tù méng

索 咸 籍 赖 , 卓 蔺 屠 蒙 。

chí qiáo yīn yù xū nài cāng shuāng

池 乔 阴 郁 , 胥 能 苍 双 。

wén shēn dǎng zhái tán gòng Láo páng

闻 莘 党 翟 , 谭 贡 劳 逄 。

jī shēn fú dǔ Rǎn zǎi Lì yōng

姬 申 扶 堵 , 冉 宰 郦 雍 。

xì qú sāng guì pú niú shòu tōng

却 璩 桑 桂 , 濮 牛 寿 通 。

biān hù yān jì jiá pǔ shàng nóng

边 扈 燕 冀 , 郏 浦 尚 农 。

wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng

温 别 庄 晏 , 柴 瞿 阎 充 。

mù Lián Rú xí huàn ài yú Róng

慕 连 茹 习 , 宦 艾 鱼 容 。

xiàng gǔ yì shèn gē Liào yǔ zhōng

向 古 易 慎 , 戈 廖 庾 终 。

jì jū héng bù dū gěng mǎn hóng

暨 居 衡 步 , 都 耿 满 弘 。

kuāng guó wén kòu guǎng Lù quē dōng

匡 国 文 寇 , 广 禄 阙 东 。

ōu shū wò Lì yù yuè kuí Lóng

欧 殳 沃 利 , 蔚 越 夔 隆 。

shī gǒng shè niè cháo gōu áo Róng

师 巩 厍 聂 , 晁 勾 敖 融 。

姓氏柏怎么读_柏姓氏_姓氏柏读什么

Lěng zī xīn kàn nā jiǎn Ráo kōng

冷 訾 辛 阚 , 那 简 饶 空 。

zēng wú shā niè yǎng jū xū féng

曾 毋 沙 乜 , 养 鞠 须 丰 。

cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng

巢 关 蒯 相 , 查 后 荆 红 。

yóu zhú quán Lù gě yì huán gōng

游 竺 权 逯 , 盖 益 桓 公 。

mò qí sī mǎ shàng guān ōu yáng

万 俟 司 马 , 上 官 欧 阳 。

xià hóu zhū gě wén rén dōng fāng

夏 侯 诸 葛 , 闻 人 东 方 。

hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng

赫 连 皇 甫 , 尉 迟 公 羊 。

tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng

澹 台 公 冶 , 宗 政 濮 阳 。

chún yú chán yú tài shū shēn tú

淳 于 单 于 , 太 叔 申 屠 。

gōng sūn zhòng sūn xuān yuán Líng hú

公 孙 仲 孙 , 轩 辕 令 狐 。

zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng

钟 离 宇 文 , 长 孙 慕 容 。

xiān yú Lǘ qiū sī tú sī kōng

鲜 于 闾 丘 ,司 徒 司 空 。

qí guān sī kòu zhǎng dū zǐ jū

丌 官 司 寇柏姓氏, 仉 督 子 车 。

zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī

颛 孙 端 木 , 巫 马 公 西 。

qī diāo yuè zhèng Rǎng sì gōng liáng

漆 雕 乐 正 , 壤 驷 公 良 。

tuò bá jiá gǔ zǎi fǔ gǔ liáng

拓 跋 夹 谷 , 宰 父 谷 梁 。

jìn chǔ yán fǎ rǔ yān tú qīn

晋 楚 闫 法 , 汝 鄢 涂 钦 。

duàn gān bǎi lǐ dōng guō nán mén

段 干 百 里 , 东 郭 南 门 。

hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng

呼 延 归 海 , 羊 舌 微 生 。

yuè shuài gōu kòng kuàng hòu yǒu qín

岳 帅 缑 亢 , 况 郈 有 琴 。

Liáng qiū zuǒ qiū dōng mén xī mén

梁 丘 左 丘 , 东 门 西 门 。

shāng móu shé nài bó shǎng nán gōng

商 牟 佘 佴 , 伯 赏 南 宫 。

mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng

墨 哈 谯 笪 , 年 爱 阳 佟 。

dì wǔ yán fú bǎi jiā xìng zhōng

第 五 言 福 , 百 家 姓 终 。

———END———
限 时 特 惠: 本站每日持续更新海量各大内部创业教程,永久会员只需99元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: xxboosx